Ihminen on luotu liikkumaan ja useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ihminen hyötyy kokonaisvaltaisesti liikunnasta.
 
 On todettu, että juoksijat ovat
 yleensä tyytyväisempiä,kuin ei juoksijat.

 Juoksuterapia on Thaddeus
 Kostrubulan kehittämä hoidollinen menetelmä,
 joka nojautuu näihin yllämainittuihin seikkoihin.


Juoksuterapiaa voidaan käyttää yksilötyöskentelyssä tai ryhmätyön menetelmänä. Keski Euroopassa juoksuterapiaa käytetään aktiivisesti ja esimerkiksi Saksassa tähän menetelmään koulutetaan. Suomessa juoksuterapia on melko tuntematon käsite. Suomessa juoksuterapia ei ole menetelmänä tunnettu ja tämän johdosta ei myöskään hyväksytty hoidolliseksi menetelmäksi. Tästä syystä käytän tätä menetelmää lähinnä muun hoidon tueksi. 

Juoksuterapia on toiminnallinen terapiamuoto, jonka avulla tuetaan muun muassa alakuloisuudesta, ahdistuksesta tai
masennuksesta kärsiviä henkilöitä.

Juoksuterapiaryhmä kokoontuu vetäjän johdolla
ensin keskustelemaan ja sitten juoksemaan.

Juoksuterapialla on saatu hyviä tuloksia aikaan. Ryhmäläiset ovat kokeneet, että liikunnalla ja nimenomaan juoksemisella, on myönteinen vaikutus heidän fyysiseen ja psyykkiseen yleistilaansa. Osittain vaikutus johtuu siitä, että ryhmäläisten fyysinen kunto on kohentunut juoksemisen myötä ja tällä on ollut suora vaikutus psyykkiseen tilaan. Moni on myös kokenut, että esim. ahdistus on vähentynyt liikunnan avulla. Juoksuterapiaryhmät ovat olleet ryhmäläisille hyödyllisiä myöskin sen tähden, että ryhmäläiset ovat saaneet toisiltaan tukea, eli ryhmäläiset hyötyvät ryhmän muista jäsenistä. Ryhmässä liikkuminen on myös monelle se mielekkäin tapa liikkua. 

Ryhmän tarkoitus on tukea ja aktivoida ryhmäläisiä liikkumaan ja liikkumisen kautta kohentamaan yleistilaansa.

Juoksuryhmän osallistujalle ei ole fyysisen kunnon suhteen erityisvaatimuksia. Mukaan pääsee, vaikka ei olisi aikaisemmin juossut.

Olen itse aktiivisesti harrastanut juoksua kuntoilumielessä usean vuoden ajan.

Jotta tätä juoksuterapiamenetelmää voidaan käyttää on erittäin tärkeää, että terapeutilla on terveydenhuoltoalan peruskoulutus. Terapeutin tulee ymmärtää, miten ihminen toimii fyysisesti. Tämän lisäksi olisi erittäin suotavaa, että terapeutilla olisi psykoterapeutin koulutus myöskin taustalla.

Juoksuterapeutin tulee itse olla erittäin kokenut juoksija.

www.kostrubala.com/running-therapy